Ons MFC

Ons doel is cliënten optimaal te begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren. Ons MFC is een partner in de opvoeding waarbij ieder zijn rol opneemt (cliënt, ouders, school) Het MFC biedt de nodige structuur en een veilige omgeving waardoor de cliënt er zich thuis kan voelen. Ons MFC heeft ook een pedagogische functie; het biedt studiebegeleiding, laat cliënten kennismaken met kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten om de eigen talenten en interesses te ontdekken en stimuleert de persoonlijkheidsvorming. Cliënten leren er essentiële sociale vaardigheden.