MFC De Dageraad

wie zijn we?

60 Kinderen

18 opvoeders

6 leefgroepen

Visie

MFC De Dageraad streeft naar een warme en professionele begeleiding voor de cliënten en hun context.  Een pedagogisch klimaat van onvoorwaardelijke acceptatie voor iedere cliënt dat veiligheid en geborgenheid biedt binnen een gestructureerd leefklimaat.

Allereerst wordt de focus gelegd op het creëren van een veilig klimaat voor de cliënt: met die warme begeleiding en ondersteuning hebben we oog voor de signalen van de cliënt.  Een gevoel van begrip, respect en waardering creëert vertrouwen en basisveiligheid.  Door observatie en een empathische basishouding van de medewerkers wordt emotionele steun geboden en adequaat gereageerd op de signalen van de cliënt.

De cliënten dienen ruimte en kansen te krijgen om te ontplooien.  Door stimulatie van de medewerkers kunnen de cliënten groeien in hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale relaties.  Ook hier wordt rekening gehouden met de eigenheid van de cliënt.  Vanuit een positieve benadering stelt men realistische doelen op, op basis van leeftijd, ontwikkeling en met inspraak van de cliënt.

Missie

De Dageraad, als multifunctioneel centrum, wilt ondersteuningsvormen uitbouwen voor
- verblijf
- schoolaanvullende dagopvang
- schoolvervangende dagopvang
- ambulante en/of mobiele contextbegeleiding
Via deze aangepaste zorg willen we beantwoorden aan de noden van de kinderen en jongeren die verbonden zijn aan kleuter-, basis- of secundair buitengewoon onderwijs van scholengroep GO! Next, rekening houdend met de evolutie, haalbaarheid en beschikbaarheid van de middelen.
We willen de organisatie blijven waar iedereen zich goed voelt: kinderen en jongeren, medewerkers, ouders en andere partners.